تلفن: 02144000978

بندکشی و تمام چیزی که باید در مورد آن بدانید

بندکشی یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در راستای محافظت از سرامیک، کاشی و بناهای آجری است. آجرها پوشش بادوامی را برای دیوارهای داخلی و خارجی، دودکش‌ها و شومینه‌ها فراهم می‌کنند؛ اما، ملات مورد استفاده برای پر کردن درزها با گذشت زمان خراب می‌شود. این اتفاق حتی زمانی  که خود آجرها هنوز شکل خوبی داشته باشند نیز […]