تلفن: 02144000978

مزیت چسب کاشی نسبت به سیمان

چسب کاشی بهتر است یا سیمان؟ آیا تا به حال هنگام اتصال کاشی به دیوار یا کف ساختمان نمی‌دانستید از بین سیمان یا چسب کاشی کدام یک را استفاده کنید؟ اغلب پیش آمده است برای چسباندن چسب کاشی مواردی توصیه می‌کنند که از سیمان و یا چسب کاشی استفاده کنید و شما در این بین […]