تلفن: 02144000978

چسب کاشی، انواع آن و مزایا و معایب هر کدام

پیش از آن که چسب کاشی اختراع شود؛ از ترکیب ماسۀ سیمان برای اتصال کاشی و سرامیک به دیوار و کف استفاده می‌شد؛ اما اکنون با شناخت چسب کاشی و انواع آن، می‌توان به آسانی و بدون دردسر و با کمترین زمان از چسب کاشی برای اتصال کاشی و سرامیک استفاده کرد. با توجه به […]