کاراموزی در صنایع شیمیایی بیدک نانوساختار

صنایع شیمیایی بیدک نانوساختار در راستای همراهی با بدنه علمی و پژوهشی کشور فرصت های کاراموزی را برای دانشجویان رشته هایی نظیر مهندسی مواد، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و … در نظر گرفته است.

برای ثبت درخواست خود می توانید با ما تماس گرفته و یا روزمه خود را به ایمیل HR@bidak-co.com ارسال نمایید.