لوگو

محصولات

پودر بند کشی BN200 وزن 4 کیلوگرم

پودر بند کشی BN200 بیدک

چسب کاشی خمیری NS1000 بیدک وزن 1.5 کیلوگرم

چسب کاشی خمیری بیدک وزن 1 کیلو گرم

چسب بتن RD1200 بیدک وزن 3 کیلو گرم

چسب بتن rd1200 وزن 3 کیلوگرم

چسب بتن RD1200 بیدک وزن 1 کیلو گرم

چسب بتن 1 کیلویی بیدک

اسپری محافظ چوب و MDF بیدک مدل WP-200

WP200

پودر بندکشی BN200 بیدک وزن 2 کیلوگرم

پودر بند کشی BN200 بیدک

چسب کاشی پودری نانو مدل TN1000 – طوسی

چسب کاشی TN1000 بیدک- طوسی

رزین آجرنما مدل 500-WB

پوشش آب‌گریز کاهگل مدل SH300

چسب کاشی خمیری NS1000

چسب کاشی خمیری NS1000 بیدک وزن 12 کیلو گرم

چسب کاشی پودریTN1000 سفید

چسب کاشی TN1000بیدک- سفید