فرصت های شغلی در صنایع شیمیایی بیدک نانو ساختار

فرصت های شغلی باز در شرکت صنایع شیمیایی بیدک نانوساختار را در لیست مقابل به نمایش گذاشته شده است.

برای اطلاعات بیشتر بر روی مواد کلیک کنید.

رزومه خود را می توانید به ایمیل HR@bidak-co.com ارسال کنید.

1- کارشناس فروش تلفنی

2- بازار یاب