تماس با ما

دفتر مرکزی

آدرس: تهران- شهر زیبا
شماره تماس:۴۴۱۵۲۰۴۳
فکس :۴۴۱۵۳۲۷۴
همراه:۰۹۹۱۴۶۰۰۰۷۹

ایمیل:info@bidak-co.com

کارخانه
آدرس: تهران – شهریار

    فهرست